Peipsimaa Külastuskeskus -

 pärandturismi värav Peipsimaale 

Peipsimaa Külastuskeskus asub Peipsimaa südames, põlises vene vanausuliste ridakülas Kolkjas Tartumaal 19. sajandi lõpus ehitatud endises vanausuliste elumajas.

Et avastada Peipsimaad

 sisukamalt, aktiivsemalt ja südamlikumalt

kutsume


Peipsimaa Külastuskeskus on Peipsimaa käsitöömeistreid koondav traditsioonilist käsitööd ja eluolu toetav ning edasiarendav keskus. Peipsimaa Külastuskeskuse asutas 2009. aastal MTÜ Piiri Peal.  

Ühingu eesmärk on vanausuliste ja põliste Peipsimaa kihelkondade traditsioonilisi käsitööoskusi uurida, säilitada, arendada ja õpetada ning kogukondade eripärast elulaadi, traditsioone ja vaimsust tutvustada.  

Missioon on säilitada traditsioonilisi käsitööoskusi ja arendada kvaliteetset kohapõhist käsitööd Peipsimaal. 

Visioon on olla Peipsimaa tunnustatud käsitöötraditsioonide alalhoidja ja edasiarendaja.