Koolitusprogramm ’Peipsimaa otsib giide’

 

1.     päev: Sissejuhatus turismindusse ja giidindusse (6.märts 2011)

 

Aeg

Teema / alateemad

Lektor

10:00 – 10:30

Sissejuhatus koolitusprogrammi. Lektorite ja osalejate tutvustused

 

10:30 – 11:00

Peipsimaa Külastuskeskus: ülevaade

Kairi Villemson (MTÜ Piiri Peal),

Oliver Loode (Consumetric)

11:00 – 11:45

Sissejuhatus turismindusse

·       Mis on turism? Turismi eriliigid ja nišid

·       Turismituru arengusuunad maailmas ja Eestis

·       Turismitoode ja selle arendamine

Oliver Loode

12:00 – 12:45

Rühmatöö: piirkondliku turismipaketi arendamine

Oliver Loode

12:45 – 13:15

Lõuna

 

13:15 – 14:45

Sissejuhatus giidindusse

·       Giidi eesmärgid ja roll 

·       Giidinduse head tavad 

Lili Kängsepp (Tartu Kutsehariduskeskus)

14:45 – 15:45

Rühmatöö: giiditöö rollimäng

Oliver Loode,

Kairi Villemson,

Lili Kängsepp

15:45 - 16:00 

Päeva kokkuvõte, kodutöö tutvustus

Oliver Loode

 

Koolitusprogramm ‘Peipsimaa otsib giide’ toimub projekti ‘Saame koos Peipsimaa meistriteks’ raames. Projekti viib läb MTÜ Piiri Peal ja toetab:

 

Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Kultuuriministeerium